24. decembra 2018

Služby

  • Analýza fungovania Vašej spoločnosti (tabuľková metóda)
  • Priama komunikácia zo zamestnancami a vedením
  • Vedenie poznatkov na základe F2F komunikácie
  • Dlhodobá spolupráca
  • Znižovanie nákladov v spoločnosti 
  • Kontrola a údržba počítačov
  • Integrácia nových software riešení
  • Školenie pre zamestnancov pre rôzne programy
  • Pravidelný servis
  • Post-servis všetkých svetových značiek

Počítačové služby

Pozáručný servis